Αρχειοθήκη ιστολογίου

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΠΕ Αργολίδας στο πλαίσιο της Σύμπραξης Erasmus+ GIG

 GIG - GAMIFIED INTRODUCTION TO GAMIFICATION

Μαθητοκεντρική και Παιχνιδοποιημένη Μάθηση 

Αξιοποίηση του Διλήμματος -dibl

 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΠΕ Αργολίδας στο πλαίσιο της Σύμπραξης Erasmus+ 2021-2-EL01-KA210-SCH-000050330 

“Gamified Introduction to Gamification” 

Άργος 13-17 Μαρτίου 2023

Επιμορφώτρια: Αλεξάνδρα Νικολάου